Jen nomoj kaj adresoj de kontakteblaj personoj kaj instancoj. Bv. skribi, telefoni al ni, se vi havas demandojn, proponojn, realigeblajn ideojn, ktp., aŭ se vi ŝatus kontribui al la redaktado, eldonado de la revuo. Ni aparte ĝojas pri sendado de novaĵoj, interesaj tekstoj, fotoj, aperigendaj artikoloj, novaĵoj.

Ĉefredaktoro: Trezoro Huang Yinbao

Redaktejo: Esperanto-Centro Ora Ponto
Jingchuan-Xian Shijieyu Zhongxin, 744300, Pingliang Gansu, Ĉinio
Tel: +86 (0) 933 3329289, +86 (0) 18893316800
trezoro@qq.com, agrikulturo@126.com

Eldonejo de Tra la mondo: Interkultura Centro Herzberg
DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6. Germanio
Tel/Fakso: 0049/(0)5521-5983,
Poŝtelefono: 0049/(0)160-98754-190
Rete: esperanto-zentrum@web.de

Direktoro de la eldonejo: Peter Zilvar
Honora ĉefredaktoro: Zsófia Kóródy