Pri la gazeto

La sendependa sezona revuo estis fondita la 1-an de januaro 2017 kun la titolo: Tra la mondo. Ĝi aperas kvaronjare kaj en plenkolora papera formato (A4, 202×268) kaj elektronike (PDF, EPUB, JPEG). La gazeto estas senpage elŝutebla de tiu ĉi paĝaro.

Temaro

La revuo Tra la mondo raportas pri la Esperanto-movado en Ĉinio kaj peras aliajn Esperanto-movadajn informojn pri diversaj kunvenoj, kursoj, festoj, renkontiĝoj, amuzaj vojaĝoj, varbado, fakaj asocioj, komercado, sciencoj, literaturo, instruado, projektoj, ktp.
Oni legos ankaŭ novaĵojn pri Interkultura Centro Herzberg (ICH), la Esperanto-Centro en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo, Germanio kaj povas informiĝi pri multaj aliaj interesaĵoj el la Esperanto-movado kaj el la tuta mondo.

Historio

Dum sia volontula laborado en la Centra Oficejo de UEA en septembro kaj oktobro 2016, foliumante amason da revuoj en Esperanto el diversaj landoj la redaktoro, Trezoro Huang Yinbao elkovis ideon krei revuon pri Ĉinio, kies civitanoj atingas sesonon de la tutmonda loĝantaro. La ideon sekvis agado kaj jen la rezulto: nova bunta revuo.

En la unua numero de Tra la mondo la redaktoro anoncis, ke la revuo estas senpaga al ĉinaj aktivuloj, ke la reta versio por abonantoj estas 6 eŭroj, kaj la papera versio kostas 26 eŭrojn jare. Post la apero tamen la unua numero tuj estis senpage donacata al ĉiuj legantoj dank’ al la kontribuado de elstaraj kunlaborantoj.

Ekde la dua numero Interkultura Centro Herzberg (ICH) en Germanio kaj Esperanto-Centro Ora Ponto en Ĉinio decidis kunlabore eldoni la revuon kaj daŭre senpage disponigi la retan version, kiu ricevis ISSN-numeron. Nur dezirantoj de la papera versio pagas la bazan koston.

Kontribuado

La revuo bezonas flegadon per rekomendoj, artikoloj, abonado kaj volonte akceptas donacojn, ke ĝi povu senpage atingi ĉiujn legantojn. Bv. viziti la paĝon Subteno por detaloj.

Bonan legadon deziras:


Peter Zilvar, direktoro de Interkultura Centro Herzberg, Germanio

Trezoro Huang Yinbao, direktoro de Esperanto-Centro Ora Ponto, Ĉinio